Home

Gekweekte Nederlandse zoetwater vissen ten behoeve van de sportvisserij en consumptie doeleinden. Door sloten, vaarten en meertjes te voorzien van kweekvis is een nieuwe bedrijfstak geboren. Agrivis.nl beheert en onderhoud de viswateren en verzorgt de pootvis, het voeren , het oogsten en de verwerking van de vissen.